ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR

Liczba odwiedzających: 73


Znak sprawy: ZD.253.1.2016

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1) na potrzeby PCPR z budżetu jednostki i ich dostawa do siedziby Zleceniodawcy.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1