Kontakt

Liczba odwiedzających: 16368
 • Kontakty:

  - Sekretariat (22) 764-01-40
  - Dyrektor (22) 764-01-31
  - Zastępca Dyrektora (22) 764-01-34
  - Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością/Domy Pomocy Społecznej (22) 764-01-37
  - Księgowość (22) 764-01-36
  - Dział Świadczeń (22) 764-01-38
  - Pracownicy Socjalni i Koordynatorzy (22) 764-01-32/33/35/37/39/44
  - Psycholog (22) 764-01-35/39
  - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze/Ośrodki wsparcia (22) 764-01-32
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

  ul. Władysława Sikorskiego 11 (wejście B)
  05-119 Legionowo
  tel.: 22 764-01-42

  Godziny urzędowania:

  Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00
  Piątek: dzień wewnętrzny

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Osób Niepełnosprawnych

  Godziny urzędowania:
  Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

  Kontakt telefoniczny numer 22 764-01-42 
  Kontakt e-mail: orzekanie@pcpr.legionowski.pl