Kontakt

Liczba odwiedzających: 1037
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

tel. (22) 764-01-40 fax: (22) 764-01-41

e-mail: sekretariat@pcpr.legionowski.pl
www: http://www.pcpr.legionowski.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Kontakty
- Sekretariat (22) 764-01-40
- Dyrektor (22) 764-01-31
- Zastępca Dyrektora (22) 764-01-34
- Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością/Domy Pomocy Społecznej (22) 764-01-37
- Księgowość (22) 764-01-36
- Dział Świadczeń (22) 764-01-38
- Pracownicy Socjalni i Koordynatorzy (22) 764-01-32/33/35/37/39/42
- Psycholog (22) 764-01-35/39
- Placówki Opiekuńczo Wychowawcze/Ośrodki wsparcia (22) 764-01-32