Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. "Dostawa artykułów malarskich w związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie realizacją w dniu 14 maja 2016 roku Pleneru Integracyjnego w ramach V Dni Osób Niepełnosprawnych 2016"

Liczba odwiedzających: 91
Legionowo, dnia 19.04.2016


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa artykułów malarskich w związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie realizacją w dniu 14 maja 2016 roku Pleneru Integracyjnego w ramach V Dni Osób Niepełnosprawnych 2016“ dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE USŁUGOWE „VIKA” RENATA MUSIELKSA, 98-235 BLASZKI, LUBANÓW 28B, z ceną ofertową brutto: 6040,80 zł (słownie: sześć tysięcy czterdzieści zł i osiemdziesiąt groszy).

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

A - ocena punktowa = ...................................................................................................................................... x 100,00 pkt x 1,00

cena oferty ocenianej

Do dnia 19 kwietnia 2016 roku do godziny 10:00 złożono 9 ofert przedstawionych w zestawieniu poniżej.

1.Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Vika” Renata Musielska 98-235 Blaszki, Lubanów 28B
6040,80 zł................. x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt 6040,80 zł

2. Firma Handlowa AKS Kazmierz Szczygielksi Biuro Serwis „Primaks” 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 14
6040,80 zł.............. x 100pkt x 1,00 = 85,27 pkt 7084,00 zł

3. P.H.U. Sławomir Złoch „Edu – Max” Bącka Huta 17c, 83-334 Miechucino
6040,80 zł................... x 100pkt x 1,00 = 79,86 pkt 7564,00 zł

4. Signum Piotr Olchawa 25-565 Kielce, ul. Beskidzka 10
6040,80 zł............... x 100pkt x 1,00 = 77,45 pkt 7800,00 zł

5. „Elmar” Marek Stachnik Sklep Papirus 05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 16A
6040,80 zł............. x 100pkt x 1,00 = 66,97 pkt 9020,00 zł

6. „Later” Usługi wielobranżowe Teresa Lasota 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a
6040,80 zł.............. x 100pkt x 1,00 = 62,68 pkt 9636,80 zł

7. Tinta Dla Plastyków Sp. z o.o. ul. Szkolna 5, 00 -006 Warszawa
6040,80 zł................ x 100pkt x 1,00 = 66,97 pkt 9020,00 zł

8. Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29a, 62-090 Mrowino
6040,80 zł................... x 100pkt x 1,00 = 46,47 pkt13000,00 zł

9. Art. – Equipment, ul. Piotra Skargi 1, 05-075 Warszawa - Wesoła
6040,80 zł................ x 100pkt x 1,00 = 40,45 pkt 14932,00 zł

Po godzinie 10:00 wpłynęły dwie oferty: Despol Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Dionizy Sobczak Sklep Skrzat, z siedzibą: ul. L. Waszyngtona 22, 03-910 Warszawa oraz Maxmed ZUH Marcin Murzyn z siedzibą: ul. Pomorska 49, 84-252 Orle.

Oferty nie zostały wzięte pod uwagę, ponieważ zostały dostarczone po terminie.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta firmy PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „VIKA” Renata Musielksa zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zrealizuje dostawę do dnia 9 maja 2016r.