ZAPYTANIE OFERTOWE na: Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Liczba odwiedzających: 87


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 230 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Znak sprawy: ZD.253.7.2016


Załącznik:
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 - wykaz usług
Załącznik Nr 5