Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną)

Liczba odwiedzających: 84
Legionowo, dnia 12.10.2017


Znak sprawy: ZD.253.42.2017
Legionowo, dnia 12 października 2017r.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen,. Wł. Sikorskiego 11 bud. B
05-119 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C1 z kwalifikacją wstępną).

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt "DOBRY START" jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Załącznik BIP:
ZAPYTANIE OFERTOWE