REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Liczba odwiedzających: 103
15.06.2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie rozpoczyna realizację III edycji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011”. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu powiatu legionowskiego.

Formy wsparcia

• 14-dniowy wyjazdowy turnus rehabilitacyjny
• stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne
• kursy i szkolenia zawodowe
• doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne

oraz wiele innych…

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, pokój 204, piętro II.
Numer telefonu: (22) 764 02 04

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” proszone są o kontakt pod wskazanymi powyżej danymi teleadresowymi. Formularze do wypełnienia znajdują się poniżej.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” realizowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”


Zalaczniki: