Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego

Liczba odwiedzających: 104
Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Serocku jest placówką niepubliczną dla 40 wychowanków w wieku 6-16 lat, prowadzoną przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wywodzącej się ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, sprawujących problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. 

Placówka organizuje:

  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • pracę reedukacyjną z dziećmi z trudnościami w nauce,
  • indywidualne programy korekcyjne realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym,
  • udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,
  • kształtuje pozytywne więzi rodzinne,
  • organizuje czas wolny i rozwija zainteresowania,
  • prowadzi stałą współpracę z rodziną dziecka.
 
Placówka pracuje 6 godzin dziennie, od 12.00 do 18.00. Dzieci do placówki kierowane są przez pedagogów szkolnych, wychowawców oraz samych rodziców.  

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej
ul. Wyzwolenia 31
05-140 Serock
tel. 22 782 71 17
mail: sekretariat@integracjaserock.pl