Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Liczba odwiedzających: 297
Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62 poz. 560).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie została powołana Zarządzeniem Nr 13/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. Starosty Legionowskiego.

Do głównych  zadań Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie należą:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób.

2. Opiniowanie projektów  powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych                  

3. Ocena realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

4.Opiniowanie  projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych.

Rada jest organem opiniodawczo- doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Aktualny skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie:

1. Jerzy Jastrzębski – przewodniczący Rady (Fundacja ,,Promień Słońca”)

2. Danuta Wasserman – wiceprzewodniczący Rady (Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci)

3. Andrzej Karski – sekretarz (legionowski Klubu Senior+)

4. Anna Gajewska – członek (Powiatowy Zespół ds. Orzekania do niepełnosprawności

5. Grzegorz Ratigowski – członek (Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki)