Komunikat dla osób niepełnosprawnych które są zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON działań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 r.

Data: 27.12.2023 r., godz. 15.03    Liczba odwiedzających: 1068
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że jednym z kluczowych warunków pozyskania przez osoby z niepełnosprawnością środków na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 roku jest posiadanie przez PCPR środków finansowych z PFRON.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że jednym z kluczowych warunków pozyskania przez osoby z niepełnosprawnością środków na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 roku jest posiadanie przez PCPR środków finansowych z PFRON.  

Niestety, wnioski złożone w czasie, gdy PCPR nie posiada środków finansowych z PFRON ze względów proceduralnych nie mogą być rozpatrywane pozytywnie. 
 
Aktualnie PCPR oczekuje na przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2024.

W przypadku dysponowania w/w środkami PCPR umieści na stronie www.pcpr.legionowski.pl oraz w siedzibie PCPR ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo stosowną informację.

Ponadto, informacja taka jest dostępna pod numerem telefonu: 22 764 01 40.