Mój wymarzony, świąteczny dom - konkurs

Data: 24.11.2020 r., godz. 14.20    Liczba odwiedzających: 45
Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój wymarzony, świąteczny dom”.
Celem konkursu jest pokazanie, poprzez stworzenie pracy plastycznej, jak dzieci biologiczne oraz przysposobione z rodzin zastępczych i domu dziecka postrzegają dom – jako miejsce schronienia, przystań, ostoję, trwałość, bezpieczeństwo, twierdzę, mieszkanie, tradycję, zakorzenienie, gniazdo rodzinne, gościnność. Co dla nich jest najważniejsze, co doceniają, jak w ich oczach jawi się dom, do którego zawsze chcieliby powracać.

W Konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 3 lat (od dnia ukończenia 3 roku życia) do lat 18 (do dnia ukończenia 18 roku życia):

1) umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkałe w powiecie legionowskim;
2) zamieszkujące dom dziecka na terenie powiatu legionowskiego;
3) będące biologicznym dzieckiem rodziny zastępczej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej (rysunek, plakat, grafika, komiks itp.) z użyciem dowolnych materiałów. Praca powinna zostać wykonana w formacie A3 lub większym.

Termin składania prac upływa 11 grudnia 2020 r. o godz. 15.00

Organizatorem konkursu kulturalno-plastycznego pn.: „Mój wymarzony świąteczny dom” jest Powiat Legionowski przy współorganizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Fot. Freepik.com