Zapytanie ofertowe na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa dwóch następujących po sobie Spotkań Mikołajkowych

Liczba odwiedzających: 193
Treść ogłoszenia
(plik .pdf do pobrania)

Formularz oferty
(plik .docx do pobrania)

Wzór umowy
(plik .docx do pobrania)

Zawiadomienie o wyborze oferty
(plik .pdf do pobrania)