ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Liczba odwiedzających: 68
Legionowo, dnia 09.02.2016


Legionowo, dnia 09 lutego 2016r.

Znak sprawy: ZD.253.1.2016

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1