ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PIKNIKU DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Liczba odwiedzających: 83


ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE PIKNIKU DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Znak sprawy: ZD.253.3.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na zadanie pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego (dla około 300 osób)”.

Przedmiotem rozpoznania cenowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu legionowskiego.

Termin i miejsce realizacji imprezy: 11 czerwca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 (4 godziny zegarowe) w Kompleksie Nieporęt – Pilawa; ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt. Miejsce realizacji imprezy zapewnia Zamawiający.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz cenowy
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu