ZAPYTANIE OFERTOWE na: Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego

Liczba odwiedzających: 76


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 64 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego

Znak sprawy: ZD.253.4.2016

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy,
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 4 - wykaz usług,
Załącznik Nr 5