Wyjazd uczestników projektu "Dobrt Start"

Liczba odwiedzających: 106


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w zawiązku z realizacją projektu „Dory Start” informuje o wyjeździe uczestników projektu na 3 dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowego. Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Wyjazd odbędzie się w dniach 1-3 września 2017 roku w Hotel FORT Centrum Konferencyjno – Hotelowe.

https://www.forthotel.pl/

Program Edukacyjno – Integracyjny:

01.09:

08:30 – zbiórka pod siedzibą PCPRu
08:45 – wyjazd
10:15 – przyjazd do pierwszą atrakcję (Paintball, ul. Trakt Lubelski 158) – 38 km
12:15 – wyjazd do Hotelu Fort (ul. Modlińska 310/312) – 28 km
13:00 – zakwaterowanie w Hotelu Fort
13:30 – obiad
14:00 – 18:30 – zajęcia z psychologiem
16:00 – podwieczorek podczas przerwy w zajęciach z psychologiem
19:00 – kolacja

02.09:

8:00 – śniadanie
9:00 – 13:00 – zajęcia z psychologiem
13:30 – obiad
14:00 – wyjazd do Parku Linowego (ul. Modlińska 342) – 2,2 km
14:15 – 16:00 – Park Linowy
16:00 – powrót do Hotelu – 2,2 km
17:00 – podwieczorek
18:30 – kolacja w formie ogniska

03.09:

8:00 – śniadanie
8:30 – 12:30 – zajęcia z psychologiem
12:45 – wyjazd na basen (ul. Staszica 2, Łomianki) – 15 km
13:30 – 14:30 – basen
14:40 – powrót do Hotelu – 15 km
15:15 – obiad + podwieczorek
16:15 – wykwaterowanie i powrót do Legionowa – 11 km
16:45 – przyjazd grupy do Legionowa



dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn."Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START””

ZAWIADOMIENIE o wyborze ofer
ty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1. UpHotel Sp. z o.o., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za całość zamówienia tj. zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla 50 uczestników wyjazdu w wieku 14-25 lat: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych i 00/100)

- dodatkowe zajęcia integracyjne: wyjście na basen, wyjście do parku linowego, zabawa w paintball.

Załączniki BIP:
Zawiadomienie o wyborze oferty