Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Zapytania ofertowego pn „zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy kat B. I kat C1 z kwalifikacja wstępna”

Liczba odwiedzających: 103


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.42.2017

Zawiadamia

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. C z kwalifikacja wstępną".

Załącznik BIP:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania