Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START”

Liczba odwiedzających: 67
Legionowo, dnia 25.04.2018


Znak sprawy: ZD.254.7.2018
Legionowo, dnia 25.04.2018

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. W. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Krótka nazwa zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START”

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Załączniki BIP:
Zapytanie ofertowe