REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Liczba odwiedzających: 260
18.05.2012
LEGIONOWO, 18.05.2012

Trwa nadal nabór uczestników do projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”. Mamy jeszcze wolne miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Można skorzystać ze stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne z terenu powiatu legionowskiego w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, pokój 204, piętro II.
Numer telefonu: (22) 764 02 04

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!


Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt pod wskazanymi powyżej danymi teleadresowymi.

ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEGIONOWO, 7.03.2012

Rusza rekrutacja do projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!“ Edycja 2012.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie rozpoczyna realizację IV edycji projektu, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będacych w wieku aktywności zawodowej (15-60 kobiety i 15-64 męzczyźni) z terenu powiatu legionowskiego.

W tej edycji realizowane będą następujące formy wsparcia:
  • 14 dniowy wyjazdowy turnus rehabilitacyjny
  • stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne
  • kursy i szkolenia zawodowe
  • doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne
  • możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym
oraz wiele innych.

ZAPRASZAMY!!!

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, pokój 204, piętro II, numer telefonu: 22 764 02 04.

Udział w projekcie jest bezpłatny!


Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie "Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!" Edycja 2012 proszone są o kontakt pod wskazanymi powyżej danymi treleadresowymi

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.