Dobra droga - powiat legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze

Liczba odwiedzających: 93


Szanowni Państwo,

Od marca 2011 r. rusza projekt: „Dobra droga” - powiat legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze” w ramach Priorytetu VII PO KL Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie 42 osób, w wieku 15-25 lat, z terenu wiejskiego Powiatu Legionowskiego, które opuszczają rodziny zastępcze lub dom dziecka. Projekt realizowany będzie od marca do lipca 2011 r.

Działania projektu przebiegać będą w dwóch formach:

trzy całodzienne wyjazdowe spotkania (po jednym w miesiącu: kwietniu, maju, czerwcu) oraz
kontaktu internetowego (pytań i odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem strony www.legionowo.pcpr.pl).

W trakcie wyjazdowych spotkań zorganizowane będą:

  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zasady opracowania dokumentów aplikacyjnych, CV, list motywacyjny, znaczenie komunikacji słownej i bezsłownej)
  • warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prawo pracy, handlowe, administracyjne, księgowość, formy opodatkowania, promocja, reklama)
  • warsztaty psychologiczne w formie spotkań grupowych
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Ponadto, będziecie Państwo mieli okazję spotkać się z wychowankami domu dziecka, rodzin zastępczych, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach w „usamodzielnianiu się”, planowaniu własnej kariery i indywidualnego rozwoju.

Całodzienne spotkania zostaną zorganizowane w jednym z ośrodków na terenie Powiatu Legionowskiego, gdzie zostaniecie Państwo dowiezieni, a w trakcie zajęć zapraszamy na obiad.

Serdecznie zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie. Tu uzyskacie Państwo wszelkie informacji dot. projektu.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej – dzwoń- 22-764-02-04

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Lider projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. gen. W. Sikorskiego 11
tel. 22 774 83 83Partnerzy projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
ul. gen. W. Sikorskiego 11 
tel. 22 774 25 16, fax: 22 774 22 88

Powiatowa Izba Gospodarcza Legionowie
ul. gen. W. Sikorskiego 11 pok. 409-410
tel. 22 767 96 08
Załaczniki:
Informacja o projekcie
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE