Program konferencji 28 maja 2011 r.

Liczba odwiedzających: 78
27.05.2011
„Dobra droga- powiat legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze”

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne CSK, Jachranka 73


9.00 dojazd do CSK Jachranka

9.00 - 9.15 rejestracja uczestników, podział na grupy, powitalna kawa/herbata

9.20 - 11.15 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (I grupa) / warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (II grupa)

11.15 - 11.20 przerwa kawowa
11.20 - 13.00 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (I grupa) / warsztaty psychologiczne (II grupa)

13.00 - 13.30 obiad

13.30 - 15.30 warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (I grupa) / warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (II grupa)

15.30 - 15.35 przerwa kawowa

15.35 - 17.00 warsztaty psychologiczne (I grupa) / warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (II grupa)

17.00 zakończenie konferencji i powrót