Pomoc dla posiadaczy Karty Polaka

Liczba odwiedzających: 305
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje Wojewoda poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Środki finansowe wypłacane są przez starostę wskazanego w decyzji. W przypadku powiatu legionowskiego środki wypłacane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowe po uprzednim:

  1. uprawomocnieniu się decyzji wydanej przez wojewodę

  2. przekazaniu środków przez wojewodę do budżetu powiatu legionowskiego.

W celu ułatwienia przekazania ww środków prosimy osoby które oczekują na ich wypłatę o złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowe oświadczenia o nr posiadanego rachunku bankowego.