Mieszkania chronione treningowe

Liczba odwiedzających: 149
Mieszkania chronione treningowe są formą pomocy społecznej przeznaczoną dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ma na celu przygotowanie podopiecznych do samodzielnego życia oraz ich integrację ze środowiskiem.

Mieszkania chronione treningowe dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, z terenu powiatu legionowskiego prowadzi Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Mieszkania działają w strukturach Legionowskiego Centrum Charytatywno – Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.
 
Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
LEGIONOWSKIE CENTRUM
CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE
05–120 Legionowo
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20
tel./fax  022  772- 94-05
 
Mieszkanie chronione treningowe dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej, z terenu powiatu legionowskiego prowadzi Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino.

Mieszkanie chronione treningowe
ul. ks. J. Schabowskiego 4
05-120 Legionowo
Tel. 22 774 01 88
Tel. kom 572 444 433
e-mail: mieszkania.urszulanki@gmail.com
 
Informacje w sprawie skierowań do mieszkań chronionych treningowych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie tel: 22 764 01 40