Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie

Liczba odwiedzających: 488
W strukturze powiatu legionowskiego funkcjonuje Dom Samotnej Matki i Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino. Dom jest miejscem czasowego pobytu dla matek i ich dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, które z tego powodu utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Dom Samotnej Matki i Dziecka przeznaczony jest dla mieszkanek Powiatu Legionowskiego – 10 miejsc.

Dom funkcjonuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418). 

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie
ul. ks. J. Schabowskiego 4
05-120 Legionowo
Tel. 22 774 01 88
Tel. kom. 572 444 433
e-mail: dommid.urszulanki@gmail.com