Usamodzielniani wychowankowie

Liczba odwiedzających: 207
Wspieranie pełnoletnich wychowanków rodzinnych/instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

Osoba usamodzielniana, co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Następnie program zatwierdzany jest przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie – powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Pomoc finansowa dla osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Pełnoletnia osoba opuszczająca rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą może ubiegać się m. in. o:

a) pomoc pieniężną na kontynuację nauki

b) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie

c) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie