Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Liczba odwiedzających: 8444
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania o niepełnosprawności dzieci do lat 16 oraz o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia.

Głównym zadaniem Zespołu jest orzekanie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

ul. Władysława Sikorskiego 11 ( wejście B)
05-119 Legionowo

tel.: 22 764 01 42

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 11.00 - 18.00
Wtorek - Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: dzień wewnętrzny