„A kiedy dorosnę…” - konkurs kulturalno - literacki

Data: 13.05.2021 r., godz. 08.05    Liczba odwiedzających: 123
Powiat Legionowski przy współorganizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza konkurs konkurs kulturalno - literacki. Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy w dowolnej technice literackiej (np. wiersz, esej, opowiadanie, itp.).
Celem konkursu jest pokazanie, poprzez stworzenie pracy literackiej, jak dzieci biologiczne i przysposobione z rodzin zastępczych i domu dziecka postrzegają swoją przyszłość – co dla nich jest najważniejsze, co doceniają, jak w ich oczach jawi się ich dorosłość, kariera, życie rodzinne, ich przyszły dom.

W Konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 8 do 18 lat (do dnia ukończenia 18 roku życia):

- umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkałe w powiecie legionowskim;
- zamieszkujące dom dziecka w powiecie legionowskim;
- będące biologicznym dzieckiem rodziny zastępczej.

Regulamin oraz karty zgłoszeniowe do pobrania tutaj.

Zachęcamy do udziału.