Otwarte konkursy ofert rozstrzygnięte

Data: 11.12.2020 r., godz. 15.10    Liczba odwiedzających: 50
Zarząd Powiatu w Legionowie informuje, że otwarte konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały rozstrzygnięte
Rozstrzygnięcia konkursów są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR!