Archiwum aktualności - 2020 rok

Wykaz publikowanych aktualności w 2020 roku.
 • Ogłoszenie

  (Zam: 23.12.2020 r., godz. 12.40)    Liczba odwiedzających: 470

  Informujemy, że dzień 24.12.2020 r. jest dniem wolnym dla pracowników PCPR w Legionowie.

 • Otwarte konkursy ofert rozstrzygnięte

  (Zam: 11.12.2020 r., godz. 15.10)    Liczba odwiedzających: 554

  Zarząd Powiatu w Legionowie informuje, że otwarte konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały rozstrzygnięte

 • Mój wymarzony, świąteczny dom - konkurs

  (Zam: 24.11.2020 r., godz. 14.20)    Liczba odwiedzających: 491

  Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój wymarzony, świąteczny dom”.

 • Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

  (Zam: 04.11.2020 r., godz. 14.30)    Liczba odwiedzających: 552

  Zarząd Powiatu w Legionowie ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2021-2025.

 • Nabór na członków komisji konkursowej

  (Zam: 15.10.2020 r., godz. 13.37)    Liczba odwiedzających: 426

  Publikujemy ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych.

 • Ogłoszenie

  (Zam: 07.10.2020 r., godz. 14.30)    Liczba odwiedzających: 393

  Zarząd Powiatu w Legionowie informuje, że otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej został rozstrzygnięty.

 • Oferta PORT Mazowsze

  (Zam: 23.09.2020 r., godz. 15.15)    Liczba odwiedzających: 451

  Oferta PORT Mazowsze punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

 • Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Powiecie Legionowskim

  (Zam: 02.09.2020 r., godz. 13.00)    Liczba odwiedzających: 390

  Zarząd Powiatu w Legionowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2025 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie na terenie Powiatu Legionowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla 30 osób - przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Szkolenie

  (Zam: 31.08.2020 r., godz. 14.00)    Liczba odwiedzających: 417

  PFR Portal PPK zaprasza na szkolenie: "Założenia i zasady funkcjonowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)".

 • Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

  (Zam: 17.08.2020 r., godz. 14.25)    Liczba odwiedzających: 437

  Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych.

 • Nabór na członków komisji konkursowej

  (Zam: 28.07.2020 r., godz. 13.50)    Liczba odwiedzających: 347

  Ogłaszamy nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

 • Rekrutacja 2020/2021

  (Zam: 05.06.2020 r., godz. 15.50)    Liczba odwiedzających: 471

  Szkoła Policealna dla osób niepełnosprawnych ruchowo ogłasza nabór na nowo powstający kierunek w placówce: TECHNIK ADMINISTRACJI.

 • Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON

  (Zam: 04.06.2020 r., godz. 14.50)    Liczba odwiedzających: 728

  Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – System Obsługi Wsparcia (SOW).

 • Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

  (Zam: 29.05.2020 r., godz. 12.30)    Liczba odwiedzających: 714

  Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

 • System Obsługi Wsparcia

  (Zam: 28.05.2020 r., godz. 12.45)    Liczba odwiedzających: 466

  Nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinasowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 • Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego

  (Zam: 28.05.2020 r., godz. 12.43)    Liczba odwiedzających: 425

  Mieszkańcy Legionowa mają możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Wypożyczalnia utworzona została w ramach projektu „Współpraca-Integracja-Pomoc” dofinansowanego ze środków UE.

 • Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

  (Zam: 22.05.2020 r., godz. 14.10)    Liczba odwiedzających: 384

  Załączamy poradnik oraz ulotkę.

 • Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – System Obsługi Wsparcia (SOW)

  (Zam: 16.04.2020 r., godz. 13.50)    Liczba odwiedzających: 422

  W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 • Informacja

  (Zam: 02.04.2020 r., godz. 14.01)    Liczba odwiedzających: 1197

  Informacja Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie w sprawie terminów ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych.

 • UWAGA, zmiana siedziby, zmiana nr telefonu

  (Zam: 30.03.2020 r., godz. 16.30)    Liczba odwiedzających: 904

  Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności od dnia 30 marca 2020 r. została przeniesiona do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul Sikorskiego 11 budynek B.

 • Informacja

  (Zam: 26.03.2020 r., godz. 13.30)    Liczba odwiedzających: 1287

  Wprowadzamy zmiany w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 • Ogłoszenie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie

  (Zam: 16.03.2020 r., godz. 15.55)    Liczba odwiedzających: 643

  Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie z dnia 16 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie w zakresie:

 • Komunikat w sprawie koronawirusa

  (Zam: 12.03.2020 r., godz. 14.40)    Liczba odwiedzających: 391

  W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie i w miarę możliwości kontakt osobisty z urzędnikami prosimy zamienić na inny dostępny (pisemny, telefoniczny lub mailowy).

 • Informacja Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  (Zam: 12.03.2020 r., godz. 14.35)    Liczba odwiedzających: 428

  Informacja Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie w sprawie podjęcia dodatkowych działań profilaktycznych w związku z rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce.

 • Zmarł nasz kolega z pracy, Janusz Kubicki

  (Zam: 09.03.2020 r., godz. 10.55)    Liczba odwiedzających: 403

  Wyrazy głębokiego współczucia
  oraz słowa wsparcia i otuchy
  dla żony, córek i najbliższych
  Świętej Pamięci
  Janusza Kubickiego
  Składają
  koleżanki i koledzy
  z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Legionowie

 • Koncert Danuty Stankiewicz

  (Zam: 27.02.2020 r., godz. 14.10)    Liczba odwiedzających: 440

  05 marca 2020 r., godz. 10.00, Sala Widowiskowa Ratusza Miejskiego w Legionowie.

 • Ogłoszenie!!!

  (Zam: 31.01.2020 r., godz. 13.44)    Liczba odwiedzających: 380

  W związku z trwającym remontem w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", w którym mieści się siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności informujemy, że w dniu dzisiejszym z powodu braku dostępu do sieci telefonicznej oraz Internetu utrudniony jest kontakt z Powiatowym Zespołem.

 • Wyjątkowe Mikołajki w starostwie

  (Zam: 23.01.2020 r., godz. 15.35)    Liczba odwiedzających: 958

  Zabawy mikołajkowe, które organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stały się już tradycją. Podczas spotkania podopieczni PCPR mogą poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodze­nia oraz spotkać Świętego Mikołaja.

 • System Obsługi Wsparcia

  (Zam: 22.01.2020 r., godz. 16.00)    Liczba odwiedzających: 352

  Nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 • System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd"

  (Zam: 22.01.2020 r., godz. 15.55)    Liczba odwiedzających: 524

  UWAGA STUDENCI!!!
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie informuje o pilotażowym uruchomieniu od dnia 26 września 2019 r. naboru poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla studentów II semestru roku akademickiego/szkolnego 2019/2020.

 • Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON)

  (Zam: 22.01.2020 r., godz. 10.55)    Liczba odwiedzających: 471

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych z Powiatu Legionowskiego, uruchomiło Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami.